Yleistä

Perniön VPK on vuonna 1917 perustettu aatteellinen yhdistys, joka aktiivisesti toimii Salon Perniössä, Särkisalossa ja Teijolla palo- ja pelastustoiminnan parissa.
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos on sopinut Perniön VPK:n kanssa sammutussopimuksen myötä, että Perniön VPK vastaa ensisijaisesti kaikista palo-, pelastus- ja ensivastehälytyksistä Perniön, Teijon sekä Särkisalon alueilla.

1.1.2011 Teijon VPK ja Förbyn VPK (Särkisalo) yhdistyivät osaksi Perniön VPK:ta, luoden yhdessä vahvan uuden ajan palokunnan alueelle.

Toimintaa sekä yhteistyötä kehitetään jatkuvasti alueiden muiden vapaaehtoisten palokuntien kanssa.
Perniön Vapaaehtoiseen palokunta Ry:hyn kuulu jo yli 200 henkilöä, jotka kukin omien resurssiensa mukaan antavat panostuksensa toiminnalle.