Osastot

Perniön VPK:ssa toimii neljä erillistä osastoa, joka näin takaa jokaiselle henkilölle oman paikkansa palokunnassa.
Erillisinä osastoina on helppo kehittää yksilöä sekä kokonaista osastoa ja näin ollen pitää koko palokunta aktiivisena.
Osastot luovat yhdessä jäsenelle koko elinkaaren harrastuksen, jo 7 vuotiaasta elämänsä loppuun asti siirtymällä vain osastosta toiseen. Monenkirjava osasto, jota toiseksi perheeksikin kutsutaan, antaa mahdollisuuden tutustua koko ajan uusiin ihmisiin.

Hälytysosasto

Hälytysosastoon kuuluvat  18- 65-vuotiaat, jotka osallistuvat palo-, pelastus- ja ensivastehälytyksiin.

Nuoriso-osasto

Nuoriso-osasto koostuu 7 - 17-vuotiaista nuorista, jotka viikottain harjoittelevat pelastajan taitoja, silmällä pitäen hälytysosastoon nousemista.

Naisosasto

Naisosasto on palokunnan elintärkeä tukiosasto, joka toimii hälytysosaston ja nuorten tukena eri tilanteissa.

Veteraaniosasto

Veteraaniosastoon kuuluvat yli 65-vuotiaat pitkän palokuntauran rautaiset asiantuntijat, jotka toimivat nuoremman väen neuvonantajina ja kouluttajina.