Ammattitaitoiset koulutukset

EFR (emergency first responder) ensiapukoulutukset

EFR- koulutus on kansainvälinen ensiapukoulutusjärjestelmä, joka vastaa Ea1 ja Ea 2 koulutuksia. Koulutuksessa kurssilainen saa taidot ja rohkeutta toimia erilaisissa hätätilanteissa, esimerkiksi verenvuodot, palovammat, hengitystukokset, kouristelut, painelu-puhallus elvytys sekä defibrilaattorin käyttö. Jokainen kurssilainen saa kurssin päätteeksi ensiapukortin. Ota yhteyttä niin räätälöidään juuri teille sopiva koulutus.

Tulityökorttikoulutukset

Työskenneltäessä tilapäisellä tulityöpaikalla, tulityöntekijällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Perniön VPK voi järjestää virallisen tulityökoulutuksen esimerkiksi Teidän omissa tiloissanne tai paloasemalla. Koulutukseen sisältyy teoriaosuus sekä suojaus- ja alkusammutusharjoitukset. Tulityökortti on voimassa 5 vuotta.

Alkusammutus

Koulutettu henkilökuntamme voi järjestää alkusammutusharjoituksen kaikenikäisille ryhmille valitsemassanne paikassa, tietenkin myös paloasemamme on käytettävissä. Me tuomme mukanamme kaiken tarvittavan materiaalin ja käymme harjoitukset läpi jokaisen kanssa henkilökohtaisesti.

Ympäristöturvallisuuskorttikoulutus

Ympäristöturvallisuuskortti™ -koulutus on valtakunnanlaajuinen yhtenäinen tapa perehdyttää henkilöstö ympäristövastuulliseen toimintaan. Koulutuksessa henkilöstö perehdytetään toimimaan lakien, asetuksien ja standardien keskeisten vaatimusten mukaisesti.

Turvakävely

Turvakävely suoritetaan yhdessä kiinteistön omistajan/ haltijan kanssa. Turvakävely kattaa kaikki sisä- ja ulkotilat ja sen aikana tarkastellaan kiinteistön turvallisuutta kokonaisuutena, alkusammutusvälineistöstä hätäpoistumisteihin.

Poistumisharjoitukset

Poistumisharjoituksen tarkoitus on testata lain vaatiman pelastussuunnitelman toimivuutta käytännössä. Koulutus sisältää henkilöstön teoria- ja käytännön koulutuksen, varsinaisen poistumisharjoituksen sekä palautekeskustelun/ kirjallisen palautteen.

Kodin paloturvallisuus koulutus

Käydään yhdessä läpi kodin vaaranpaikat ja opetellaan toimimaan onnettomuuksia ehkäisevästi. Tietenkin myös harjoitellaan miten toimia, jos kotona jotain sattuu.

Tiedustelut

02-7357114